Balanced Scorecard

BALANCED SCORECARD

Zrównoważona karta wyników w sposób kompleksowy dostarcza informacji o aktualnym poziomie realizacji strategii w ujęciu finansowym, procesowym, kanałów sprzedaży oraz wzrostu przedsiębiorstwa.

Im bardziej szczegółowy monitoring postępów w stosunku do przyjętych założeń tym większa szansa na identyfikacje problemów mogących istotnie wpłynąć na dalszy rozwój.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

REZULTATY

CELE WDROŻENIA