DLACZEGO MY

NASTAWIENIE NA WYNIK

EFEKTYWNY ZESPÓŁ

Wymaga stworzenia warunków do pełnego wykorzystania potencjału. A bazowanie na jasno sprecyzowanych celach buduje świadomość i daje poczucie przynależności do Organizacji i wkładu w jej rozwój.

PARTNERZY

Analiza współpracujących Partnerów zapewni informacji nie tylko o strukturze czy udziale, ale przede wszystkim umożliwi zarządzać rentownością działów oraz obsługą kluczowych kontrahentów.

SPÓJNA STRATEGIA I PROCESY

Zapewnia odpowiedź na pojawiające się wyzwania z naszego otoczenia. Spójne działania w wielu obszarach biznesu wzajemnie się uzupełniające gwarantują wykorzystywanie szans, zbudowanie przewagi konkurencyjnej i realizację wyników.

FINANSE

Zarządzanie finansami wpływa bezpośrednio nie tylko na zachowanie płynności finansowej czy utrzymanie zysków, ale przede wszystkim zapewnia wzrost. Daje to bezpośrednio gwarancje ciągłości funkcjonowania i rozwoju Organizacji.

JAK PRZEBIEGA WSPÓŁPRACA?

Nasza determinacja nie kończy się na etapie przekazania opracowań, pomagamy wdrożyć je w życie i monitorujemy dalszy rozwój Organizacji.

Ma to na celu utrzymanie wypracowanych standardów oraz stanowić system wczesnego ostrzegania możliwych kryzysów, których źródłem jest otoczenie jak i tych związanych z rozwojem. 

ANALIZA

Dokonujemy szczegółowej analizy przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach:

 

 • Wyników finansowych Spółki, Oddziałów i działów
 • Wyników jakościowych 
 • Pozycji rynkowej i działań konkurencji
 • Działalności operacyjnej

RAPORT

Przedstawiamy szczegółowy raport dokonanych analiz wskazując kluczowe elementy

 

 • Identyfikacja mocnych stron i szans oraz ich wrażliwość na zmiany
 • Wskazanie słabych stron oraz zagrożeń i ich oddziaływanie na Organizację

REKOMENDACJE

Wypracowanie kierunku rozwoju w oparciu o potencjał firmy i plany Zarządu.

 

 • Wskazanie kluczowych obszarów wymagających naprawy
 • Rzetelne rekomendacje
 • Określenie pomiarów postępu prac 

WDROŻENIE

Wspieramy kadrę menadżerską na każdym z etapów realizacji ustalonych wcześniej założeń. ​

 • Określenie celów głównych i pobocznych wraz z Kadrą Zarządzajacą i kierowniczą
 • Ustalenie harmonogramu
 • Wspólna praca z zespołami umożliwiająca realizację

MONITOROWANIE

Monitorujemy efekty podejmowanych działań mając na celu maksymalizację zysku firmy.​

 • Kontrola postępu 
 • Bieżące raportowanie
 • Omawianie wyników i przyczyn odchyleń
 • Korygowanie działań
 • Dążenie do ciągłego doskonalenia Organizacji i utrzymania lidera w regionie 

OBSZARY WSPÓŁPRACY

STRATEGIA

PLANOWANIE

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

ZWYCIĘSKI ZESPÓŁ

CONTROLLING

DIGITALIZACJA I AUTOMATYZACJA

WSPARCIE

Z NASZYCH ROZWIĄZAŃ KORZYSTAJĄ

NASZE SPECJALIZACJE