Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI HTTPS://AIDSYSTEM.PL

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Aid System Sp. z o.o., ul. Szybowcowa 20/10, 54-130 Wrocław (dalej: my). W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania przez nas swoich danych, możesz się z nami skontaktować przez e-mail: kontakt@aidsystem.pl

II. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

§  zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest wykonywanie zawartej z Tobą umowy,

§  dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora; (uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń),

§  kontaktu po uzupełnieniu formularza kontaktowego – przetwarzanie danych jest możliwe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody; podanie swoich danych jest dobrowolne i opcjonalne. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu bądź zgłoszenia sprzeciwu/wycofania wyrażonej wcześniej zgody przez Użytkownika.

§  kontaktu za pomocą newslatera – przetwarzanie danych jest możliwe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody; podanie swoich danych jest dobrowolne i opcjonalne. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu bądź zgłoszenia sprzeciwu/wycofania wyrażonej wcześniej zgody przez Użytkownika.

III. Informację dotyczące profilowania:

Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych.

IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będą przechowywane przez administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu.

V. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych będą dostawcy usług tj. biuro rachunkowe.

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1.      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

2.      prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

3.      prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

4.      prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

5.      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

6.      prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami przez adres e-mail kontakt@aidsystem.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Obowiązek podania danych

Podanie przez Ciebie swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Tobą.