Biznesplan

TWORZENIE BIZNESPLANÓW

Stworzenie prognozy rozwoju jaką jest biznesplan oraz analizy finansowej korzyści osiągniętych dzięki strategicznym decyzjom dostarczy Właścicielom firm, Kadrze Zarządzającej informacji o opłacalności obranego kierunku progresu.

Zakres biznesplanu może obejmować również analizy strategiczne, marketingowe i finansowe.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

REZULTATY

CELE WDROŻENIA