Controlling Badań i Rozwoju

CONTROLLING BADAŃ I ROZWÓJU

Plany projektów innowacyjnych przedsiębiorstwa powinny zawierać nie tylko dane obecne i historyczne firmy, ale skupiać się na przyszłych kierunkach rozwoju.

Prowadzone analizy przede wszystkim muszą być zorientowane na analizę przyszłego zapotrzebowania, tym samym wartość dla samego przedsiębiorstwa.

CELE WDROŻENIA