Controlling i CFO

CONTROLLING I OUTSOURCING CFO

PODEJMUJ ŚWIADOME DECYZJE

Pomagamy zidentyfikować szanse na wzrost, ale także wszelkie ryzyka oraz możliwość oszczędności. Dlatego jest to usługa skierowana do firm z sektora MŚP, ale także startupów będących na różnych etapach rozwoju.  Nasza praca przynosi wielowymiarowe korzyści dla przedsiębiorstwa, ponieważ realnie odzwierciedla wynik każdego z miesięcy co pozwala na analizę uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów. 

Działanie to ma swoje odzwierciedlenie w zwiększeniu wartości Firmy, a także redukcji czasu, który dotychczas kadra zarządzająca musiała poświęcać na próby oceny bieżącej sytuacji finansowej Spółki.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

REZULTATY

CELE WDROŻENIA