Controlling marketingu

CONTROLLING MARKETINGU

Kluczową funkcją narzędzia jest monitorowanie, analiza odchyleń oraz korygowanie podejmowanych działań. Jego zadaniem jest wspieranie w realizacji planów strategicznych przedsiębiorstwa.

Zorientowany na relacje B2B/B2C, analizę rynku, trendów i kierunków ekspansji w celu maksymalizacji przychodów w stosunku do ponoszonych kosztów.

CELE WDROŻENIA