Controlling personalny

CONTROLLING PERSONALNY

Jego celem jest monitoring, analiza i ocena na podstawie których zapadają decyzje dotyczące procesów personalnych. Wdrożenie go pozwoli na maksymalne wykorzystanie potencjału pracownika, co w rezultacie podniesie konkurencyjność firmy.

Narzędzie to pełni rolę systemu wczesnego ostrzegania i planowania dalszej rekrutacji na potrzeby realizacji celów przedsiębiorstwa.

CELE WDROŻENIA