Controlling produkcji i logistyki

CONTROLLING PRODUKCJI I LOGISTYKI

Optymalizacja łańcucha wszelkich działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo w celu sfinalizowania warunków umowy.

Efektem czego jest poprawa wyników finansowych, bieżąca analiza kosztów, świadome planowanie zakupów.

CELE WDROŻENIA