Due Diligance

DUE DILIGANCE

Rozpoczyna się od rozpoznania ryzyka i oszacowania go w związku z planowaną inwestycją oraz identyfikacji funkcjonowania Spółki, poprzez analizy rynku, struktury dostawców, kontrahentów, kosztów.

Następstwem tego jest stworzenie najbardziej optymalnej strategii rozwoju oraz ustalenie planu negocjacji z Inwestorem, co ma pozytywny wpływ na transakcje i dalszą integrację.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

REZULTATY

CELE WDROŻENIA