Struktura organizacyjna

PROJEKTOWANIE I OPTYMALIZACJA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Celem naszych działań jest zwiększenie efektywności organizacji poprzez uporządkowanie zakresu obowiązków, listy stanowisk oraz ścieżki kariery.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

REZULTATY

CELE WDROŻENIA