Zarządzanie Cash Flow

ZARZĄDZANIE CASH FLOW

Za wykonywane usługi i sprzedawane towary kontrahenci oczekują coraz częściej odroczonych terminów płatności. Aby poprawnie zarządzać środkami pieniężnymi wymagane jest systematyczne monitorowanie wpływów do bieżących kosztów.

Ma to na celu utrzymanie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa i zachowanie stabilizacji i rozwoju dzięki zbudowaniu rezerwy finansowej.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA

REZULTATY

CELE WDROŻENIA