Dealer CFO

Chief Financial Officer & Controlling​

Outsourcing dyrektora finansowego i controllingu stanowi dla Dealera podstawę informacji zarządczych, które zapewniają nadzór kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Działania te można porównać do nawigatora na statku, który naprowadza do punktu docelowego pozostawiając kapitanowi, czyli Zarządowi i kadrze menadżerskiej, pole manewru by zrealizować wcześniej obraną trasą stanowiącą plan rozwoju przedsiębiorstwa – strategię. 

Nasze doświadczenie oraz zaawansowane narzędzia pozostawiają elastyczność i możliwość dostosowania się do każdej branży i każdego przedsiębiorstwa. Dzięki temu  możemy wspólnie pracować nad formą przedsiębiorstwa zastosowując i reguły biznesowe i raporty prezentujące kluczowe mierniki obszarów działalności.

Your key to better future

Finanse

 • Prezentacja Rachunku Zysków i Strat całej organizacji oraz każdego z Punktów Obsługi Sprzedaży i jego działów
 • Analiza Cash Flow
 • Monitorowanie wskaźników płynnościowych i zadłużenia
 • Raportowanie i budżetowanie kosztów i przychodów
 • Planowanie inwestycji
 • Konsolidacja zarządcza dla Grup Kapitałowych

Sprzedaż

 • Analiza rentowności klientów indywidualnych, biznesowych oraz flotowych, produktów i usług
 • Analiza marżowości cross-selling w kluczowych obszarach
 • Monitorowanie KPI każdego z działów sprzedaży
 • Analiza działań marketingowych
 • Planowanie sprzedaży, jej kosztów oraz raportowanie

Human Resources

 • Planowanie, monitorowanie i raportowanie kosztów zatrudnienia
 • Planowanie zatrudnienia
 • Monitorowanie wskaźników absencji krótko- i długoterminowych
 • Analiza rotacji, awansów
 • Monitorowanie KPI kluczowych procesów HR

Odkupy, Zapasy, Stock

 • Planowanie, monitorowanie i raportowanie rotacji stock’u oraz zaopatrzenia magazynów
 • Analiza wiekowania i zalegania zapasów
 • Monitoring oferty dostępnych akcesoriów związanych z marką i Dealerem