Dealer Interim Managment

Dealer Interim Managment

Doradca Zarządu, Interim Manager to najbardziej zaawansowane z usług dla Średnich i Dużych Grup Dealerskich.
Stanowią o sile całej organizacji wskazując pola do poprawy wraz z rekomendacjami stanowiące gwarancją podniesienia rentowności działów, punktów obsługi sprzedaży i całej sieci. Optymalizacja procesów wewnętrznych i ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta umożliwiają zbudowanie przewagi konkurencyjnej

Działania te można porównać do nawigatora na statku, który naprowadza do punktu docelowego pozostawiając kapitanowi, czyli Zarządowi i kadrze menadżerskiej, pole manewru by zrealizować wcześniej obraną trasą stanowiącą plan rozwoju przedsiębiorstwa – strategię. 

Nasze wieloletnie doświadczenie w automotive oraz branżach pośrednich, a także zaawansowane narzędzia, świadomość biznesowa już dzisiaj umożliwią Grupie realizowanie wyników dotychczas nieosiągalnych. Stabilizacja Organizacji, ściśle określona strategia i plan działania oraz precyzyjnie dysponowane nakłady inwestycyjne są kluczem do zapewnienia większego udziału rynkowego, czego bezpośrednią konsekwencją jest niewspółmierny wzrost wyników finansowych.

Your future is today

Wyniki finansowe

  • Prezentacja Rachunku Zysków i Strat całej organizacji oraz każdego z Punktów Obsługi Sprzedaży i jego działów
  • Analiza Cash Flow
  • Monitorowanie wskaźników płynnościowych i zadłużenia
  • Raportowanie i budżetowanie kosztów i przychodów
  • Planowanie inwestycji
  • Konsolidacja zarządcza dla Grup Kapitałowych
  • Zarządzanie marżą i grupami produktowymi

Działalność handlowa

  • Analiza rentowności klientów indywidualnych, biznesowych oraz flotowych, produktów i usług
  • Analiza marżowości cross-selling w kluczowych obszarach
  • Monitorowanie KPI każdego z działów sprzedaży
  • Analiza działań marketingowych
  • Planowanie sprzedaży, jej kosztów oraz raportowanie
  • Zarządzanie potencjałem bazy klientów
  • Budowa relacji z klientem

Działalność posprzedażowa

  • Analiza procesu realizacji zleceń serwisowych, blacharni i lakierni
  • Analiza rentowności i struktura zleceń
  • Efektywność każdego z działów
  • Przekierowalność do działu likwidacji szkód
  • Ciągła praca nad związaniem klienta i jego otoczenia z Dealerem
  • Zarządzanie potencjałem bazy klientów
  • Wskazanie szansy na rozwój i kolejnych inwestycji

Odkupy, Zapasy, Stock

  • Planowanie, monitorowanie i raportowanie rotacji stock’u oraz zaopatrzenia magazynów
  • Analiza wiekowania i zalegania zapasów
  • Monitoring oferty dostępnych akcesoriów związanych z marką i Dealerem

Human Resources

  • Planowanie, monitorowanie i raportowanie kosztów zatrudnienia
  • Planowanie zatrudnienia
  • Monitorowanie wskaźników absencji krótko- i długoterminowych
  • Analiza rotacji, awansów
  • Monitorowanie KPI kluczowych procesów HR